INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zajmujemy się profesjonalnie zagadnieniami z dziedziny elektrotechniki od projektu, poprzez wykonawstwo do serwisu eksploatacyjnego.

 • sieci elektroenergetyczne SN i nn
 • stacje transformatorowe w zabudowie oraz słupowe
 • rozdzielnice SN oraz nn
 • sieci i instalacje napięcia gwarantowanego
 • agregaty prądotwórcze i zasilacze awaryjne UPS
 • kanalizacje i trasy kablowe
 • instalacje elektryczne wewnętrzne
 • instalacje oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego
 • instalacje fotowoltaiczne
 • instalacje uziemiające i połączeń wyrównawczych
 • instalacje odgromowe
 • zasilania placów budów

Metrologia elektryczna:

 • analiza sieci
 • pomiary
 • opracowania projektowe

Technika świetlna:

 • iluminacje obiektów
 • systemy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
 • inteligentne systemy sterowania oświetleniem

Użytkowanie energii elektrycznej:

 • energooszczędność w instalacjach i sieciach elektrycznych
 • jakość energii elektrycznej, gospodarka mocą bierną
 • pomiar mocy i energii elektrycznej
 • systemy sterowania zużyciem energii w przemyśle i budownictwie ogólnym
 • bezprzerwowe układy zasilające
 • audyty elektroenergetyczne

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE I SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

Projektujemy i wykonujemy również instalacje teletechniczne i słaboprądowe w obiektach przemysłowych, handlowo-usługowych, biurowych, itp. Wszystkie systemy wykonywane są w oparciu o certyfikowane urządzenia renomowanych producentów polskich i światowych:

 • systemy okablowania strukturalnego
 • systemy telefoniczne wraz z centralami telefonicznymi
 • systemy telefonii bezprzewodowej
 • systemy audio-video w budynkach użyteczności publicznej
 • systemy przywoławcze i przyzywowe

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

 • systemy bezpieczeństwa pożarowego:
  • Systemy Sygnalizacji Pożaru (SSP)
  • Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze (DSO)
  • Oddymiania
 • systemy kontroli dostępu
 • systemy sygnalizacji włamania i napadu SSWiN
 • systemy telewizji przemysłowej CCTV

AUTOMATYKA

Projektujemy automatykę na podstawie wymagań przepisów lądowych oraz morskich / offshore pod nadzorem wielu uznanych towarzystw klasyfikacyjnych (DNV-GL, Bureau Veritas, American Bureau of Shipping, RINA, , Polski Rejestr Statków ,China Classification Society).

Oferujemy również układy pracujące w strefach zagrożonych wybuchem wg dyrektywy ATEX oraz układy bezpieczeństwa funkcjonalnego wg ISO13849 / IEC61508.

Dokumentację elektryczną opracowujemy z użyciem oprogramowania E3 firmy Zucken.

Zakres realizowanych przez nas usług obejmuje:

 • projektowanie rozdzielnic automatyki zawierających rozbudowane układy rozruchowe napędów, zarówno czysto elektrycznych jak i elektryczno-hydraulicznych
 • projektowanie układów sterowania i monitoringu procesów przemysłowych, zarówno scentralizowanych jak i rozproszonych
 • projektowanie systemów monitoringu i wizualizacji procesów przemysłowych (HMI, SCADA)
 • projektowanie sieci komunikacyjnych na potrzeby systemów automatyki
 • projektowanie układów sterowania budynkowych systemów HVAC
 • projektowanie systemów monitoringu i wizualizacji automatyki budynkowej BMS

Programujemy wyżej wymienione elementy na podstawie opisu technologicznego procesu, a następnie je uruchamiamy.

Oferujemy również serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

SERWIS

Oferujemy szeroką gamę usług serwisowych pomocnych w utrzymaniu w ruchu systemów elektrycznych i teletechnicznych oraz osiągnięcie maksymalnych korzyści z eksploatacji urządzeń w czasie całego cyklu życia instalacji:

 • oględziny miesięczne i kwartalne instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz bezpieczeństwa
 • okresowe przeglądy instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz bezpieczeństwa
 • umowy serwisowe dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkownika i charakterystyki obiektów
 • usługi konsultingowe i doradztwo w zakresie:
  • jakości energii elektrycznej,
  • audytu instalacji elektrycznej,
  • kompensacji mocy biernej,
  • doboru optymalnej mocy umownej w obiekcie
  • przyłączeń do sieci odbiorców i urządzeń
  • opracowania i wdrożenia systemów podnoszących efektywność energetyczną instalacji i obiektów,
 • naprawy i konserwacje zwiększające niezawodność urządzeń i systemów
 • uruchomienie i parametryzacja systemów automatyki przemysłowej i budynkowej
 • usługi pomiarowe
 • badania kamerą termowizyjną
 • badania bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego, w tym również urządzeń spawalniczych zgodnie z normami PN-EN 60974-4, PN-EN 60745-1, PN-EN 61029, PN-EN 60950, VDE 701-702, EN 61010, EN 60335, EN 60950, IEC 601.1.
 • pomiary parametrów sieci i jakości energii elektrycznej (zgodnie z europejską normą EN50160)
 • dobór baterii do kompensacji mocy biernej
 • usługi pogotowia technicznego

PREFABRYKACJA

Oferujemy usługi z zakresu prefabrykacji rozdzielnic elektrycznych niskiego napięcia. W zakresie naszych kompetencji jest projektowanie i wykonawstwo rozdzielnic dla rynku morskiego jak i lądowego. Oferujemy usługę prefabrykacji dla:

 • Głównych rozdzielnic zasilających do 6300 A
 • Rozdzielnic ogólnego przeznaczenia
 • Baterii kondensatorów
 • Rozdzielnic MCC w wykonaniu panelowym
 • Rozdzielnic automatyki i sterowania oraz pulpitów sterowniczych

Naszym klientom oferujemy wykonanie kompleksowe projektu, tj. przygotowanie koncepcji, wykonanie dokumentacji, montaż, testy i zdanie u klienta.

Nasz wykwalifikowany i doświadczony zespół buduje rozdzielnice o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego. Nowoczesne wyposażenie warsztatu pozwala nam na osiąganie krótkich czasów realizacji wraz z utrzymaniem stałej jakości produktu. W procesie produkcji opieramy się o sprzęt i aparaturę renomowanych producentów, tj.: Schneider Electric, ABB, Eaton, Siemens, Cubic, Rittal, Phoenix Contact, Weidmüller, WAGO.