Automatyka

Projektujemy automatykę na podstawie wymagań przepisów lądowych oraz morskich / offshore pod nadzorem wielu uznanych towarzystw klasyfikacyjnych (DNV-GL, Bureau Veritas, American Bureau of Shipping, RINA, Polski Rejestr Statków, China Classification Society).

Oferujemy również układy pracujące w strefach zagrożonych wybuchem wg dyrektywy ATEX oraz układy bezpieczeństwa funkcjonalnego wg ISO13849 / IEC61508.

Dokumentację elektryczną opracowujemy z użyciem oprogramowania E3 firmy Zucken.

Zakres realizowanych przez nas usług obejmuje:

Programujemy wyżej wymienione elementy na podstawie opisu technologicznego procesu, a następnie je uruchamiamy.

Oferujemy również serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Oferta: