DANE KONTAKTOWE

tel. (58) 770 15 60
fax (58) 763 11 30
e-mail: biuro@andrem-ab.pl

DANE REJESTROWE

Andrem AB Sp. z o.o.
ul. Gołębia 11, 81-185 Gdynia
NIP: 958-166-35-04
REGON: 221928596

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000472319

Kapitał zakładowy 50 000 PLN

mapa dojazdu Zuza Jesionowska

DANE KONTAKTOWE

tel. (58) 770 15 60
fax (58) 763 11 30
e-mail: biuro@andrem-ab.pl

DANE REJESTROWE

Andrem AB Sp. z o.o.
ul. Gołębia 11, 81-185 Gdynia
NIP: 958-166-35-04
REGON: 221928596

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000472319

Kapitał zakładowy 50 000 PLN

mapa dojazdu Zuza Jesionowska