AUTOMATION

Vi projekterar automation efter de krav som ställs i föreskrifter för inlands- och sjö-/offshoreanläggnigar under tillsyn av flera erkända klassningssällskap (DNV-GL, Bureau Veritas, American Bureau of Shipping, RINA, Polska skeppsregistret ,China Classification Society).
Vi erbjuder också system för explosionsfarliga miljöer enligt ATEX-direktivet samt system för funktionell säkerhet enligt ISO13849 / IEC61508.
Vi tar fram elektrisk dokumentation med hjälp av E3-programvara från Zucken.
I våra tjänster ingår:

Vi programmerar ovannämnda system på basis av processens teknologiska beskrivning och sedan startar upp dessa.
Vi erbjuder också garanti- och eftergarantiservice.

Offert: