KONTAKTUPPGIFTER

REGISTERUPPGIFTER

Andrem AB Sp. z o.o.
ul. Gołębia 11, 81-185 Gdynia
NIP: 958-166-35-04
REGON: 221928596
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000472319

Kapitał zakładowy 50 000 PLN

åtkomst karta

Kontaktformulär

  KONTAKTUPPGIFTER

  tel. (58) 770 15 60
  fax (58) 763 11 30
  e-mail: biuro@andrem-ab.pl

  REGISTERUPPGIFTER

  Andrem AB Sp. z o.o.
  ul. Gołębia 11, 81-185 Gdynia
  NIP: 958-166-35-04
  REGON: 221928596
  Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000472319

  Kapitał zakładowy 50 000 PLN

  åtkomst karta

  Kontaktformulär