ANDREM AB SP. Z O.O. HAR PERSONAL SOM SEDAN MÅNGA ÅR TILLBAKA SPECIALISERAR SIG INOM PROJEKTERING OCH UTFÖRANDE AV KRAFT-, TELETEKNISKA OCH SÄKERHETSINSTALLATIONER INOM  ANLÄGGNINGS-, INDUSTRI- OCH KOMMERSIELL BYGGNATION.

Vår målsättning är att utveckla företaget baserat på allt mera avancerade projekt som kräver en hög ingenjörskompetens som användning av innovativa tekniska lösningar. I vår verksamhet satsar vi på:

I projekteringsprocessen, under konceptskedet erbjuder vi kunderna våra egna lösningar som prövats i praktiken som är baserade på vår erfarenhet från tillsyn av  industriella och kommersiella anläggningars drift.

Tack vare ett stort engagemang och en flexibel offert för kunder samt rekrytering av högkvalificerade ingenjörer har vi skaffat oss erfarenhet från flera industribranscher vilket bekräftas av oss genomförda projekt och förtroende som vi fått från kunder som samarbetat med oss i flera år.

I takt med ökande krav från marknaden och våra kunder utförs alla våra tjänster och produkter enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2015. Produkter och tjänster för den marina marknaden övervakas och certifieras med fördel av erkända klassningssällskap – Bureau Veritas, Lloyd’s Register, American Bureau of Shipping, DNV, Polska skeppsregistret, China Classification Society oraz RINA . Företaget har certifikat som godkänner de offererade produkternas prefabriceringsprocess.