ELINSTALLATIONER

Vi sysslar professionellt med elteknik och erbjuder allt från projektering, utförande till service när anläggningen tagits i drift.

 • mellan- och lågspänningskraftnät
 • inbyggda och stolpmonterade transformatorstationer
 • mellanspännings- och lågspänningsställverk
 • nätverk och installationer för garanterad spänning
 • elaggregat och avbrottsfria kraftförsörjningar
 • kabelkanaler och -vägar
 • elinstallationer inomhus
 • installationer av inom- och utomhusbelysning
 • fotovoltaiska anläggningar
 • jord- och potentialutjämningsinstallationer
 • åskledarinstallationer
 • kraftförsörjning av byggarbetsplatser

Elmätteknik

 • nätanalyser
 • mätningar
 • design

Ljusteknik:

 • belysning av byggnader
 • system för nöd- och utrymningsbelysning
 • intelligenta styrsystem för belysningen

Elanvändning:

 • energibesparing i elinstallationer och -nät
 • elkvalitet, hantering av reaktiv effekt
 • effekt- och elmätning
 • styrsystem för energiförbrukning inom industri och allmän byggnation
 • avbrottsfria strömförsörjningssystem
 • elrevisioner

SVAGSTRÖMSINSTALLATIONER OCH SÄKERHETSSYSTEM

Vi projekterar och utför teletekniska och svagströmsinstallationer i industri, handel-/service-, kontorsanläggningar osv. Alla system utförs baserat på certifierad utrustning från välrenommerade polska och utländska fabrikat:

 • strukturell kabeldragning
 • telefonsystem med telefonväxlar
 • trådlös telefoni
 • audio-videosystem i offentliga byggnader
 • signal- och indikeringssystem

SÄKERHETSSYSTEM

 • brandsäkerhetssystem:
  • Brandindikeringssystem
  • Ljudvarningssystem
  • Rökevakuering
 • tillträdeskontrollsystem
 • inbrotts- och överfallslarmsystem
 • CCTV-videobevakningssystem

AUTOMATION

Vi projekterar automation efter de krav som ställs i föreskrifter för inlands- och sjö-/offshoreanläggnigar under tillsyn av flera erkända klassningssällskap (DNV-GL, Bureau Veritas, American Bureau of Shipping, RINA, Polska skeppsregistret ,China Classification Society).
Vi erbjuder också system för explosionsfarliga miljöer enligt ATEX-direktivet samt system för funktionell säkerhet enligt ISO13849 / IEC61508.
Vi tar fram elektrisk dokumentation med hjälp av E3-programvara från Zucken.
I våra tjänster ingår:

 • projektering av styrskåp innehållande utbyggda uppstartsystem för drivenheter både elektriska och el-hydrauliska
 • projektering av styr- och övervakningssystem för industriella processer båda centraliserade och utspridda
 • projektering av övervaknings- och visualiseringssystem för industriella processer (HMI, SCADA)
 • projektering av kommunikationsnätverk för automationssystem
 • projektering av HVAC-byggnadsstyrningssystem
 • projektering av övervaknings- och visualiseringssystem för BMS-byggnadsautomation

Vi programmerar ovannämnda system på basis av processens teknologiska beskrivning och sedan startar upp dessa.
Vi erbjuder också garanti- och eftergarantiservice.

SERVICE

Vi erbjuder ett brett urval av servicetjänster för drift och underhåll av elektriska och teletekniska system samt hjälper att få ut maximalt utbyte från apparatdriften under anläggningens livslängd:

 • inspektioner av el-, teletekniska och säkerhetsinstallationer som genomförs månads- eller kvartalsvis
 • periodiska besiktningar av el-, teletekniska och säkerhetsinstallationer
 • serviceavtal som är anpassade efter kundens individuella behov och anläggningstyp
 • konsulttjänster och rådgivning inom:
  • elkvalitet,
  • revisioner av elinstallationer,
  • kompensering av reaktiv effekt,
  • val av optimal beställd effekt i en anläggning,
  • anslutning av mottagare och apparater till nätet,
  • framtagning och implementering av system som höjer energiutbytet av installationer och anläggningar,
 • reparationer och underhåll som ökar apparaters och systems tillförlitlighet,
 • uppstart och parameterinställning av system för industriell och byggnadsautomation,
 • mättjänster,
 • undersökningar med värmekamera,
 • säkerhetsprövning av elutrustning inkl. svetsutrustning enligt standarderna PN-EN 60974-4, PN-EN 60745-1, PN-EN 61029, PN-EN 60950, VDE 701-702, EN 61010, EN 60335, EN 60950, IEC 601.1.
 • mätningar av nätparametrar och elkvalitet (enligt europeiska standarden EN50160),
 • val av batterier för kompensering av reaktiv effekt,
 • teknisk jour

PREFABRICERING

Vi erbjuder tjänster inom prefabricering av lågspännings elcentraler. Vi har behörighet för projektering och tillverkning av elcentraler/styrskåp för marina och landbaserade tillämpningar. Vi erbjuder prefabriceringstjänster för:

 • Kraftförsörjningscentraler upp till 6300 A
 • Gruppcentraler för allmän användning
 • Kondensatorbatterier
 • MCC-skåp i panelutförande
 • Automation- och styrskåp samt styrpaneler

Vi erbjuder våra kunder en heltäckande lösning, dvs. framtagning av konceptet, dokumentation, montering, provning och överlämnande hos kund.

Vår kvalificerade och erfarna personal bygger mycket väldigt avancerade gruppcentraler/styrskåp. Tack vare en modernt utrustad verkstad kan vi erbjuda korta leveranstider och hålla en jämn och hög produktkvalitet. I tillverkningsprocessen använder vi maskiner och instrument från välrenommerade fabrikat, dvs. : Schneider Electric, ABB, Eaton, Siemens, Cubic, Rittal, Phoenix Contact, Weidmüller, WAGO.